Hva vil du bli når du blir stor?

Barne- og ungdomsarbeider

Barne- og ungdomsarbeideren velger og tilrettelegger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0-18 år.

Helsefagarbeider

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten.

Aktivitør

Som aktivitør skal en tilrettelegge for kreative aktiviteter for ulike brukergrupper som eldre, psykisk utviklingshemmede og psykisk- eller fysisk funksjonshemmede

IKT-servicemedarbeider

IKT-servicemedarbeider jobber du med drift og brukerstøtte, opplæring og rådgivning relatert til arbeidsplassens IKT-løsninger og IKT-infrastruktur.

Institusjonskokk

En institusjonskokk arbeider med produksjon av mat, spesialkost og dietter på institusjoner som for eksempel sykehus, forsvaret og lignende.