Hva vil du bli når du blir stor?

Institusjonskokk

En institusjonskokk arbeider med produksjon av mat, spesial kost og dietter på institusjoner som for eksempel sykehus, forsvaret og lignende.

Helsefagarbeider

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten og spesialisthelsetjenesten

Aktivitør

Som aktivitør skal en tilrettelegge for kreative aktiviteter for ulike brukergrupper som eldre, psykisk utviklingshemmede og psykisk- eller fysisk funksjonshemmede

Barne- og ungdomsarbeider

Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og gjennomfører  pedagogiske aktiviteter for barn og unge i alderen 0-18 år.

IKT-servicefaget

IKT-servicemedarbeider jobber du med drift og brukerstøtte, opplæring og rådgivning relatert til arbeidsplassens IKT-løsninger og IKT-infrastruktur.