IKT-servicefaget

IKT-servicefaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen drift, bruker- og driftsstøtte, sikkerhet og forbedring av IKT-tjenester. Faget skal bidra til å utvikle kompetanse som kan ivareta stabile, sikre og effektive IKT-tjenser som muliggjør verdiskaping og utvikling av virksomheter. Faget skal fremme kunnskap om konsekvenser av feilbruk og manglende sikkerhet i IKT-systemer. Som IKT-servicemedarbeider jobber du med drift og brukerstøtte, opplæring og rådgivning relatert til arbeidsplassens IKT-løsninger og IKT-infrastruktur.

Arbeidsoppgaver

 • Drift og vedlikehold av virksomhetens IKT-systemer.
 • Informasjonssikkerhet.
 • Etikk og personvern.
 • Installasjon, bruk og vedlikehold av programvare og nettverk.
 • Rådgivning, veiledning og opplæring i bruk av IKT-systemer.
 • Service og brukerstøtte.
 • Bidra i den økonomiske vurderingen av hvilke IKT-løsninger bedriften skal satse på.
 • Bidra til å videreutvikle og effektivisere virksomheten ved hjelp av IKT.
 • Ha ansvar for at forskrifter, lover og standarder følges.

Det er nødvendig for IKT-servicemedarbeidere å til enhver tid være
oppdatert på ny teknologi, nye IT-løsninger og arbeidsverktøy.

Personlige egenskaper

 • Interessert i å jobbe med data og IKT.
 • Mye kontakt med medarbeidere, kunder og leverandører krever at du  er flink til å kommunisere, formidle og samarbeide.
 • Arbeide systematisk, nøyaktig og selvstendig, og være i stand til å finne informasjon og løsninger på problemer.
 • Ansvarsbevisst, åpen og ærlig
 • Fokus på sikkerhet og trygg behandling av informasjon
 • Lærevillig og initiativrik
 • Du må ha evne til å takle omstilling og endring i et fagfelt i stadig utvikling.

.

Aktuelle arbeidsplasser

IKT-servicemedarbeidere er ansatt i små og store bedrifter. Du kan være en del av et IKT-team på en stor arbeidsplass, eller fungere som eneste IKT-medarbeider i en liten bedrift. Det er stort behov for
IKT-kompetanse både i offentlig og privat sektor.

Utdanning

Videregående trinn 1:  Service og samferdsel (ev. kryssløp)                         

Videregående trinn 2:  IKT-servicefag                              

Videregående trinn 3: 2 års læretid i bedrift: IKT-servicefaget