Helsefagarbeider

Helsearbeiderfaget skal dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte, og bidra til at samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt. Helsefagarbeideren utfører omsorg, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid for pasienter og brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester og av spesialisthelsetjenesten. Helsefagarbeideren skal bidra i folkehelsearbeidet ved å forebygge ensomhet, fremme mestring og legge til rette for et mer aktivt liv.

Arbeidsoppgaver

 • Yte faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp
 • Ufører omsorg, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid for pasienter og brukere
 • Arbeide med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak
 • Bidrar i folkehelsearbeidet ved å forebygge ensomhet, fremme mestring og legge til rette for et mer aktivt liv.
 • Planlegge, gjennomføre og delta i det totale behandlingsopplegget for brukeren/pasienten
 • Arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper
 • Kommuniserer og samhandler på tvers av tjenestene for å oppnå helhet og sammenheng i tilbudet til pasienter og brukere
 • Observerer og bruker kunnskap om sykdommer, skader og lidelser
 • Håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk
 • Journalføring, dokumentasjon og rapportering
 • Deltar aktivt i helse- miljø og sikkerhetsarbeid

Personlige egenskaper

 • Interessert i å jobbe med mennesker
 • Engasjert, positiv og omsorgsfull
 • Lærevillig og initiativrik
 • Fleksibel, ansvarsbevisst og selvstendig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 
 • Personlig egnethet er viktig i dette yrket.

Aktuelle arbeidsplasser

Helsefagarbeideren arbeider på sykehjem, i boliger for psykisk utviklingshemmede, hjemmebasert tjenester, rusmiddelomsorgen, psykiatrien, spesialisthelsetjenesten, som personlige assistenter m.m. Arbeidsplassene er mange og varierte.

Utdanning

Videregående trinn 1:  Helse- og oppvekstfag                                          Videregående trinn 2: Helsearbeiderfag                                  

Videregående trinn 3: 2 års læretid i bedrift: helsearbeiderfaget