Hvordan bli lærling

For å bli lærling må du registrere deg som søker på: www.vigo.no

Du i tillegg sende søknad til opplæringskontoret:

  •  For å søke læreplass i våre private og offentlige medlemsbedrifer og kommunene: Giske, Fjord, Stranda, Sula og Sykkylven, fyller du ut søknadsskjemaet her (link til skjema).

Søknadsfrist er 1. mars


Legg ved kopi av kompetansebevis fra vg1 og vg2, samt attester for jobber,
verv eller arbeid i frivillige organisasjoner.

Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju.

Hovedinntaket av nye lærlinger gjøres på våren, med oppstart av læretiden i august.

Læreplassene er stillinger som du må søke på, som andre ledige stillinger. Vi annonserer de
ledige læreplassene på NAV sine nettsider, Nyttiuka og på informasjonsmøter på
videregående skoler.

Læreplass eller påbygging?

Behovet for ansatte med fagbrev er stort og økende. Veien frem til fagbrev er en kort og yrkesrettet utdanning. Du forlater skolebenken etter to år i videregående skole og får resten av opplæringen i de to årene du er lærling i bedrift.


Læretiden gir deg:
  • lønn under utdanning
  • allsidig erfaring fra yrket/bransjen
  • kort utdanning til sikker jobb
  • godt utgangspunkt for videre studier
  • myk overgang til arbeidslivet
  • faglig og personlig modning

Flere av våre lærlinger velger å ta læretid selv om de har planer om allmennfaglig påbygging og videre studier etterpå.

Alle som har tatt læretid og fagbrev, rett til plass på allmennfaglig påbygging.

Mange elever på vg2 føler at de står overfor et «enten-eller-valg» mellom læretid og fagbrev på den ene siden og påbygging og videre studier på den andre. Dette trenger ikke å være et «enten-eller-valg». Dette er faktisk en av de få valgsituasjonene her i livet der du kan få både i pose og sekk og si som Ole Brumm: «Ja takk, begge deler!»