Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Barne- og ungdomsarbeideren skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0-18 år. Barne- og ungdomsarbeideren skal fremme fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring. Faget skal bidra til å utvikle barne- og ungdomsarbeidere som tydlige rollemodeller og bevisste på de utfordringer barn og unge møter. 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, lede, gjennomføre og evaluere pedagogiske opplegg og aktiviteter for barn og unge.
 • Tilrettelegge for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon.
 • Bruke forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeidet.
 • Kommunisere med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status.
 • Samarbeide med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere.
 • Sette grenser, løse konflikter og være en tydelig voksen.

Personlige egenskaper

 • Interessert i å jobbe med barn og unge
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God observasjonsevne
 • Positiv, engasjert og omsorgsfull
 • Lærevillig og initiativrik
 • Fleksibel, ansvarsbevisst og selvstendig
 • Må kunne omsette teoretisk kunnskap i praksis
 • Personlig egnethet er viktig i dette yrket.

Aktuelle arbeidsplasser

Utdanning

 • Barnehager
 • Barneparker
 • Skoler
 • Skolefritidsordninger
 • Ungdomsskoler
 • Fritidsklubber


Videregående trinn 1: Helse- og oppvekstfag

Videregående trinn 2:  Barne- og ungdomsarbeiderfag

Videregående trinn 3: 2 års læretid i bedrift: barne- og ungdomsarbeiderfaget