Aktivitør lener seg over gutt med briller i rullestol

Aktivitør

 

Som aktivitør skal du medvirke til å aktivisere ulike brukergrupper gjennom fysisk og sosial aktivitet, daglige gjøremål, nettverksbygging og kunst- og kulturaktiviteter.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge den enkeltes ønsker om og mulighet for aktivitet
 • Planlegge, lede og gjennomføre aktiviteter
 • Motivere brukerens aktivitet og deltagelse
 • Vurdere og dokumentere aktiviteter
 • Utvikle, kvalitetssikre og markedsføre aktiviteter
 • Ansvaret for at rammene for aktivitetene er på plass. Det kan innebære ansvar for blant annet utstyr og ergonomi, økonomiforvaltning og administrative oppgaver

Personlige egenskaper

 • Interessert i å jobbe med mennesker
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Positiv, engasjert og omsorgssfull
 • Lærevillig og initiativrik
 • Fleksibel, ansvarsbevisst og selvstendig
 • Personlig egnethet er viktig i dette yrket
 • DU må kunne bry deg om, vise omsorg og respekt for og ta hensyn til andre mennesker. 

Aktuelle arbeidsplasser

Aktivitøren arbeider med habilitering og rehabilitering av eldre, psykisk utviklingshemmede og fysisk funksjonshemmede.

Utdanning

Videregående trinn 1:  Helse- og oppvekstfag

Videregående trinn 2:  Aktivitørfag

Videregående trinn 3: to års læretid i bedrift