Vi er Sunnmøre kommunale opplæringskontor!

 

Sunnmøre kommunale opplæringskontor eies av medlemsbedrifter i 6 kommuner på nordre Sunnmøre:
Fjord, Giske, Stranda, Sula, Sykkylven og Ålesund.
 Styret består av 6 representanter fra medlemsbedriftene.

Sunnmøre kommunale opplæringskontor har det pedagogiske og administrative ansvaret for lærlingeordningen i medlemsbedriftene. Dette innebærer at det er vårt ansvar å sikre god kvalitet på opplæringen og oppfølgingen lærlingene får, slik at de etter endt læretid blir gode fagarbeidere. Vi har ca. 80 løpende lærekontrakter, der de to store lærefagene er barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget. Vi har også lærlinger i IKT-servicefaget og institusjonskokkfaget. Lærlingene har gått to år i videregående skole og skal ha to års læretid i bedrift. I læretiden er de ansatt i bedriften. Lærlingene skal lære faget sitt, men de skal også lære noe om å være arbeidstaker, kollega og være en del av et team som drar lasset sammen. De fleste lærlingene er i alderen 18-21 år.

I tillegg til å følge opp lærlingene, legger vi vekt på å støtte veilederne deres og faglige og administrative ledere i lærebedriftene, som blant annet er skoler, skolefritidsordninger, sykehjem, institusjonskjøkken, IT-avdelinger, hjemmetjenester og boliger for utviklingshemmende.

Våre samarbeidspartner er personer med bakgrunn fra helse og oppvekst, IT og institusjonskjøkken, dvs. helsefagarbeidere, sykepleiere, hjelpepleiere, barne- og ungdomsarbeidere, barnehagelærere, lærere, institusjonkokker, IT-medarbeidere og fra adminstrative stillinger.

Medlemsbedrifter

Medlemmene er kommuner og private og offentlige virksomheter på Sunnmøre som har skrevet medlemskapsavtale med Opplæringskontoret. Lærebedrifter er de av medlemmenes virksomheter som har lærling.

 
Giske kommune Fjord kommune

Ålesund kommune

Stranda Kommune
Sula Kommune Sykkylven Kommune

Hofseth International

Helse Møre og Romsdal

Trollhaugen barnehage

Heimdalen barnehage

Barnas Hage Larsgården

Steinerskolen i Ålesund

Åse barnehage

Velledalen Naturbarnehage AS

Kystverket

Opplæringskontoret har tre ansatte

Martine Eksund

Martine Eksund

Konstituert daglig leder

Martine har hovedansvaret for oppfølging av HFA-lærlinger, lærlingsamlinger og bedriftsbesøk. 

Ansvar for administrative oppgaver, eksterne samar-beidspartnere, kurs for ledere og veiledere.                                          

Telefon: 454 02 035  martine.eksund@alesund.kommune.no 

Jan Erik Kvissel

Jan Erik Kvissel

Opplæringskonsulent

Jan Erik har hovedansvaret for oppfølging av BUA og IKT-lærlinger, lærlingsamlinger og bedriftsbesøk.

Telefon 970 62 591 jan.erik.kvissel@alesund.kommune.no

Kristin Holm Blomvik

Kristin Holm Blomvik

Opplæringskonsulent

Ansvar for kontordriften og  aktiviteter opplæringskontoret har, samt opp-følgingen av institusjonskokk-lærlinger

Telefon: 70 16 41 90 kristin.blomvik@alesund.kommune.no