Hva vil du bli når du blir stor?

Institusjonskokk

En institusjonskokk er en kokk som arbeider på store institusjoner som for eksempel sykehus, forsvaret og lignende.

Helsefagarbeider

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten.

Aktivitør

Som aktivitør skal en tilrettelegge for kreative aktiviteter for ulike brukergrupper som eldre, psykisk utviklingshemmede og psykisk- eller fysisk funksjonshemmede

Barne- og ungdomsarbeider

Barne- og ungdomsarbeideren velger og tilrettelegger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0-18 år.

IKT-servicefaget

IKT-servicemedarbeider jobber du med drift og brukerstøtte, opplæring og rådgivning relatert til arbeidsplassens IKT-løsninger og IKT-infrastruktur.