Postadresse: Postboks 99, 6001 Ålesund
Besøksadresse: Nedre Strandgate 4, 6004 Ålesund

Kontortelefon: 70 16 41 90

Sunnmøre kommunale opplæringskontor

Andrea Hunger

Daglig leder

Mob: 452 31 011     andrea.hunger@alesund.kommune.no

Jan Erik Kvissel

Opplæringskonsulent

Mob: 970 62 591 jan.erik.kvissel@alesund.kommune.no

Martine Eksund

Opplæringskonsulent

Mob: 452 31 011     martine.eksund@alesund.kommune.no 

Kristin Holm Blomvik

Opplæringskonsulent

Tel: 40 16 41 90   kristin.blomvik@alesund.kommune.no