IKT-servicefaget

IKT-servicemedarbeider jobber du med drift og brukerstøtte, opplæring og rådgivning relatert til arbeidsplassens IKT-løsninger og IKT-infrastruktur.

Arbeidsoppgaver

– Drift og vedlikehold av virksomhetens IKT-systemer.

– Informasjonssikkerhet.

– Etikk og personvern.

– Installasjon, bruk og vedlikehold av programvare og nettverk.

– Rådgivning, veiledning og opplæring i bruk av IKT-systemer.

– Service og brukerstøtte.

– Bidra i den økonomiske vurderingen av hvilke IKT-løsninger bedriften skal satse på.

– Bidra til å videreutvikle og effektivisere virksomheten ved hjelp av IKT.

–  Ha ansvar for at forskrifter, lover og standarder følges.

Det er nødvendig for IKT-servicemedarbeidere å til enhver tid være
oppdatert på ny teknologi, nye IT-løsninger og arbeidsverktøy.

Personlige egenskaper

– Høy kompetanse innen data og IKT.

– Mye kontakt med medarbeidere, kunder og leverandører krever at du  er flink til å kommunisere, formidle og samarbeide.

– Du må kunne arbeide systematisk og nøyaktig, og være i stand til å finne informasjon og løsninger på problemer.

 – Du må ha evne til å takle omstilling og endring i et fagfelt i stadig utvikling.

.

Aktuelle arbeidsplasser

IKT-servicemedarbeidere er ansatt i små og store bedrifter. Du kan være
en del av et IKT-team på en stor arbeidsplass, eller fungere som eneste
IKT-medarbeider i en liten bedrift. Det er stort behov for
IKT-kompetanse både i offentlig og privat sektor.

Utdanning

Videregående trinn 1:  Valgfritt                                  

Videregående trinn 2:  IKT-servicefag                              

Videregående trinn 3: to års læretid i bedrift: IKT-servicefaget