Helsefagarbeider

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten.

Arbeidsoppgaver

– Yte faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp

– Arbeide med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak

– Planlegge, gjennomføre og delta i det totale behandlingsopplegget for brukeren/pasienten

– Arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper

– Håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk

– Journalføring, dokumentasjon og rapportering

Personlige egenskaper

Personlig egnethet er viktig i dette yrket. DU må kunne bry deg om, vise omsorg og respekt for og ta hensyn til andre mennesker. Du bør kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre.

Aktuelle arbeidsplasser

Helsefagarbeideren arbeider på sykehjem, i boliger for psykisk utviklingshemmede, hjemmebasert tjenester, rusmiddelomsorgen, psykiatrien, spesialisthelsetjenesten, som personlige assistenter m.m. Arbeidsplassene er mange og varierte.

Utdanning

Videregående trinn 1:  helse- og oppvekst                                             Videregående trinn 2:  helsearbeiderfag                                  

Videregående trinn 3: to års læretid i bedrift: helsearbeiderfaget