Hvordan bli lærling

Hovedinntaket av nye lærlinger gjøres på våren. Læreplassene er stillinger som du må søke på, som andre ledige stillinger. Vi annonserer de ledige læreplassene på NAV sine neettsider og på informasjonsmøter på videregående skoler. Vi ber om en elektronisk søknad som sendes til oss innen 1. mars her (link til skjema).


Du som er elev på vg2 søker læreplass ved å

  • logge deg på Vigo og velge læretid i faget du ønsker OG søke direkte til oss ved å bruke søknadsskjemaet vårt. Husk å legge ved kopi av vitnemål for vg1 og vg2, samt attester for jobber, verv eller arbeid i frivillige organsisasjoner.

Du som ikke er elev i vgs søker læreplass ved å

  • bruke søknadsskjemaet vårt. Husk å legge ved kopi av vitnemål for vg1 og vg2, samt attester for jobber, verv eller arbeid i frivillige organsisasjoner.

Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju.

Du kan også søke læreplass utenom hovedinntaket om våren. Du vil da bli vurdert dersom det dukker opp ledige læreplasser i løpet av året.

Læreplass eller påbygging?

Behovet for ansatte med fagbrev er stort og økende. Veien frem til fagbrev er en kort og yrkesrettet utdanning. Du forlater skolebenken etter to år i videregående skole og få resten av opplæringen i de to årene du er lærling i bedrift.

Læretiden gir deg:
  • lønn under utdanning
  • allsidig erfaring fra yrket/bransjen
  • kort utdanning til sikker jobb
  • godt utgangspunkt for videre studier
  • myk overgang til arbeidslivet
  • faglig og personlig modning

Flere av våre lærlinger velger å ta læreitd selv om de har planer om allmennfaglig påbygging og videre studier etterpå. De begrunner dette slik:

«Jeg er skolelei og vil ta meg ett eller to friår fra skolen og jobbe. Da kan jeg likegodt ta læretiden, slik at jeg får en utdannelse mens jeg er i jobb.»

«Jeg skal ta høgskoleytdannelse innen dette fagområdet, men er usikker på hvilket studium jeg skal vele. Derfor velger jeg å ta læretiden, slik at jeg får prøvd meg i bransjen og bli kjent med ulike yrkesgrupper og deres arbeidshverdag.»

«Påbyggingen er et tøft skoleår der mange stryker. Jeg vil ta læretiden først, slik at jeg har noe å falle tilbake på dersom jeg ikke klarer å fullføre påbyggingen eller høgskolestudier.»

«I læretiden skaffer jeg meg erfaringer jeg vil ha stor nytte av i fremtidige høgskolestudier. På denne måten tror jeg studiene blir lettere for meg.»

Møre og Romsdal fylke gir fra 2011 alle elever som har tatt læretid og fagbrev, rett til plass på allmennfaglig påbygging.

Mange elever på vg2 føler at de står overfor et «enten-eller-valg» mellom læretid og fagbrev på den ene siden og påbygging og videre studier på den andre. Dette trenger ikke å være et «enten-eller-valg». Dette er faktisk en av de få valgsituasjonene her i livet der du kan få både i pose og sekk og si som Ole Brumm: «Ja takk, begge deler!»