Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Barne- og ungdomsarbeideren velger og tilrettelegger hensiktsmessige
pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0-18 år.

Arbeidsoppgaver

– Planlegge, lede, gjennomføre og evaluere pedagogiske opplegg og aktiviteter for barn og unge.

– Tilrettelegge for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon.

– Bruke forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeidet.

– Kommunisere med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status.

– Samarbeide med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere.

– Sette grenser, løse konflikter og være en tydelig voksen.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet er viktig i dette yrket. Du må kunne omsette teoretiske kunnskaper i praksis. Du må være flink til å komme i kontakt med mennesker, ha samarbeidsvilje og observasjonsevne og være ansvarsbevisst.

Aktuelle arbeidsplasser

Utdanning

  • Barnehager
  • Barneparker
  • Skoler
  • Skolefritidsordninger
  • Ungdomsskoler
  • Fritidsklubber

Videregående trinn 1:  helse- og oppvekst

Videregående trinn 2:  barne- og ungdomsarbeiderfag

Videregående trinn 3: to års læretid i bedrift: barne- og ungdomsarbeiderfaget