Aktivitør lener seg over gutt med briller i rullestol

Aktivitør

 

Som aktivitør legger du til rette for målrettede aktiviteter for mennesker som har varige eller forbigående aktivitetsvansker.

Arbeidsoppgaver

– Kartlegge den enkeltes ønsker om og mulighet for aktivitet

– Planlegge, lede og gjennomføre aktiviteter

– Motivere brukerens aktivitet og deltagelse

– Vurdere og dokumentere aktiviteter

– Utvikle, kvalitetssikre og markedsføre aktiviteter

– Ansvaret for at rammene for aktivitetene er på plass. Det kan innebære ansvar for blant annet utstyr og ergonomi, økonomiforvaltning og administrative oppgaver

Personlige egenskaper

Personlig egnethet er viktig i dette yrket. DU må kunne bry deg om, vise omsorg og respekt for og ta hensyn til andre mennesker. Du bør kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre.

Aktuelle arbeidsplasser

Aktivitøren arbeider med habilitering og rehabilitering av eldre, psykisk utviklingshemmede og fysisk funksjonshemmede.

Utdanning

Videregående trinn 1:  helse- og oppvekst

Videregående trinn 2:  Aktivitør

Videregående trinn 3: to års læretid i bedrift